Den Femte Årstid

Siden 1999 har vi i bergstaden Røros kunnet glede oss over at året har fått nok en årstidsnyanse. I midten av mars kommer “Den Femte Årstid”. Da flyter vi rundt til lyden av kammermusikk og lukten av tulipaner mens marslyset flommer over Rørosvidda.

Slike opplevelser setter spor.
Som i samenes nomadekultur er de fleste av disse sporene usynlige.
Likevel vet vi at de finns, og de lar seg lett gjenkalle.

Velkommen til våre arrangement og takk for at du viser interesse!

Lange tradisjoner

Vinterfestspill i Bergstaden bygger på lange tradisjoner. Partisipanter og embetsverk nøt klassisk musikk helt fra kobberverkets første tiår.

Røros kirke fikk sitt første barokkorgel året etter at Wagner-orgelet ble installert i Nidarosdomen. Kirkemusikken ble også allmuens kulturarv, siden Røros kobberverk hadde kirkeplikt for arbeidsfolket.

Vinterfestspill

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives av forståsegpåere som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Akustikken tilfredsstilte også kravene fra Berliner Philharmoniker og Sir Simon Rattle som la sin Europakonsert hit i 2016.

Sir Simon sa etter konserten:
“Denne kirken er Guds gave til musikken”.
På grunnlag av denne erfaringen samarbeider Vinterfestspill i Bergstaden videre med Røros kirke om å ivareta rekruttering og tilrettelegging av nye konsertbegivenheter i Bergstadens Ziir.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres for 21. gang, 12.–15. mars 2020. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Kontaktinformasjon

Vinterfestspill i Bergstaden
Kjerkgata 3, 3. etasje
7374 Røros

(+47) 72 41 04 20
roros@vinterfestspill.no

Kunstnerisk leder
Øyvind Gimse

Styret
Valgerd Svarstad Haugland – styreleder
Erling Dahl Jr. – nestleder
Aud Selboe
Svein Solberg
Kristin Bendixvold (Røros kommunes representant i styret)

Medarbeidere

Bjørn Nessjø, direktør
nessjo@mac.com
(+47) 908 34 686

Kari Kluge, adm. sekretær
roros@vinterfestspill.no
(+47) 917 28 960

KonstKnekt - vårt Orkesterakademi

Røros har helt siden 1640-årene hatt erfaring med tysk og norsk samarbeid. Den tyske bergverksmannen Lorentz Lossius igangsatte samarbeid om gruvevirksomhet, og tysk ingeniørkunst muliggjorde utvinning av kobber med stor økonomisk gevinst. Vinterfestspill i Bergstadens (ViB) og Berliner Philharmoniker (BPO) ønsker nå å videreføre tradisjonen om tysk og norsk samarbeid innen en annen kunstform: musikk.
Les mer på konstknekt.no

ViBe Management AS

Selskapet ViBe Management AS ble stiftet 11.05. 2015 som et datterselskap heleid av Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden. Selskapets formål er blant annet å arrangere konserter.

ViBe Management har en administrasjon med lang erfaring som konsertarrangør, og det var ViBe Management som arrangerte Berliner Philharmonikers konsert i Røros Kirke den 1. mai 2016.