Den femte årstid

Vinterfestspill i Bergstaden er en årlig kammermusikkfestival i hjertet av verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Her møter fremragende nasjonale og internasjonale musikere et entusiastisk publikum.

Gjennom 25 år har vi skapt engasjerende og nære møter mellom mennesker, musikk og bergstaden Røros. Vinterfestspill i Bergstaden fremmer interessen for kammermusikk og viser mangfold og bredde i stilepoker og fremføringstradisjoner. Særlig arbeides det for å nå nye målgrupper som barn og ungdom.

Vi tilbyr konserter og opplevelser for et bredt publikum, og kvalitet står alltid i høysete. Gjennom engasjerende og sterke opplevelser bidrar ViB til å fremme interessen for kammermusikk.

En av ViBs suksessfaktorer er samspillet mellom stedet, musikken og menneskene. Det er viktig at publikum møtes i gata, i butikker, på kafeer og restauranter hvor de kan dele opplevelsen, diskutere og fordøye, for igjen å kunne ta imot kunstneriske opplevelser. Derfor har vi de siste årene bestemt oss for å ha ikke mer enn 25 arrangement hvert år. Dette skjerper den høye kvaliteten på hver enkelt konsert, og gir publikum tid nok til å reflektere og nullstille seg til neste konsert. Det forsterker også ringvirkningene for lokalt næringsliv.

Lange tradisjoner

Vinterfestspill i Bergstaden bygger på lange tradisjoner. Den klassiske musikken kom fra Tyskland med gruvedriften, og partisipanter og embetsverk nøt musikken helt fra kobberverkets første tiår.

Med embetsstanden ble også det sagnomsuste barokkorgelet brakt til gamle Røros kirke, året etter at Nidarosdomen fikk sitt Wagner-orgel. Dermed ble også kirkemusikken allmuens kulturarv, siden Røros kobberverk hadde kirkeplikt for arbeidsfolket.

Bergstadens Ziir

Røros kirke, Bergstadens Ziir, beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk.

Akustikken tilfredsstilte også kravene fra Berliner Philharmoniker og Sir Simon Rattle som la sin Europakonsert hit i 2016. Etter konserten sa Sir Simon: «Denne kirken er Guds gave til musikken.»

Bergstadens Ziir er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

KonstKnekt. Foto: Maren Todal/Form til fjells
Foto: Maren Todal/Form til fjells

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden.

Offentlige støttespillere:
Norsk kulturråd
Trøndelag fylkeskommune
Røros kommune / Rossen tjïelte

Private støttespillere:
Skogan gård
RørosBanken
NIKI
Ren Røros
Torstein Erbos gavefond
Talent Norge
Dextra Musica / Sparebankstiftelsen DNB
Røros Hotell Gruppen
SVS Holding
Røros Tweed
2B It

Sentrale samarbeidspartnere:
Røros kirke, Storstuggu Kultur- og konferansesenter, RørosTeknikk, Røros Hotell Gruppen, Kunst & Kaos, Bergstaden Taxi og Turvogn, Rørosmeieriet, Rema 1000 Røros og rundt 60 fantastiske frivillige som år etter år gjør det mulig å arrangere Vinterfestspill i Bergstaden.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

ViBe Management AS

Selskapet ViBe Management AS ble stiftet i 2015 som et datterselskap heleid av Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden. Selskapets formål er blant annet å arrangere konserter.

ViBe Management har en administrasjon med lang erfaring som konsertarrangør, og det var ViBe Management som arrangerte Berliner Philharmonikers konsert i Røros Kirke den 1. mai 2016.

Orkesterakademiet KonstKnekt

Orkesterakademiet KonstKnekt er et resultat av samarbeidet mellom Vinterfestspill i Bergstadens og Berliner Philharmoniker i forbindelse med Europakonzert 1. mai 2016.

KonstKnekt skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge, gi norske musikere de beste muligheter til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og sette standarden for utdanning av de beste musikerne til det unike livet man kan ha som orkestermusiker.

Les mer om KonstKnekt her