Den femte årstid

Siden 1999 har vi i bergstaden Røros kunnet glede oss over en ny årstidsnyanse – Den femte årstid. Da skaper Vinterfestspill i Bergstaden møter og kontakt mellom kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.

Det er her Bergstadens Ziir åpner seg med sitt spektakulære kirkerom, og duften av tulipaner fra en årstid som virker langt borte slår imot deg. Det er her de intime konsertopplevelsene føles på kroppen, og den glødende formidlergleden finnes. Det er også her kontrastene i et variert program innbyr til lek, og konsertpauser brukes til kortreiste matopplevelser og gode menneskemøter.

Velkommen til de gode møtene!

Lange tradisjoner

Vinterfestspill i Bergstaden bygger på lange tradisjoner. Den klassiske musikken kom fra Tyskland med gruvedriften, og partisipanter og embetsverk nøt musikken helt fra kobberverkets første tiår.

Med embetsstanden ble også det sagnomsuste barokkorgelet brakt til gamle Røros kirke, året etter at Nidarosdomen fikk sitt Wagner-orgel. Dermed ble også kirkemusikken allmuens kulturarv, siden Røros kobberverk hadde kirkeplikt for arbeidsfolket.

KonstKnekt. Foto: Maren Todal/Form til fjells
Foto: Maren Todal/Form til fjells

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk.

Akustikken tilfredsstilte også kravene fra Berliner Philharmoniker og Sir Simon Rattle som la sin Europakonsert hit i 2016. Etter konserten sa Sir Simon:
“Denne kirken er Guds gave til musikken.”

Dette er grunnen til at Vinterfestspill samarbeider videre med Røros kirke om å ivareta rekruttering og tilrettelegging av nye konsertbegivenheter i Bergstadens Ziir.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Kontakt oss

(+47) 72 41 04 20
roros@vinterfestspill.no

Bjørn Nessjø, direktør
nessjo@mac.com
(+47) 908 34 686

Samareh Granqvist, administrasjonsleder
samareh.granqvist@vinterfestspill.no
(+47) 936 67 540

Vinterfestspill i Bergstaden
Kjerkgata 3, 3. etasje
7374 Røros

Kunstnerisk leder
Øyvind Gimse

Styret
Valgerd Svarstad Haugland – styreleder
Erling Dahl Jr. – nestleder
Aud Selboe
Svein Solberg
Kristin Bendixvold (Røros kommunes representant i styret)

KonstKnekt - Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi

Røros har helt siden 1640-årene hatt erfaring med tysk og norsk samarbeid. Den tyske bergverksmannen Lorentz Lossius igangsatte samarbeid om gruvevirksomhet, og tysk ingeniørkunst muliggjorde utvinning av kobber med stor økonomisk gevinst. Vinterfestspill i Bergstadens (ViB) og Berliner Philharmoniker (BPO) ønsker nå å videreføre tradisjonen om tysk og norsk samarbeid innen en annen kunstform: musikk.

ViBe Management AS

Selskapet ViBe Management AS ble stiftet 11.05. 2015 som et datterselskap heleid av Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden. Selskapets formål er blant annet å arrangere konserter.

ViBe Management har en administrasjon med lang erfaring som konsertarrangør, og det var ViBe Management som arrangerte Berliner Philharmonikers konsert i Røros Kirke den 1. mai 2016.