Mellom

[wpb_animate_text stype="2" text_align="left" in_effect="fadeIn" in_sequence="sync" in_delay="1500" out_effect="fadeOut" out_sequence="sync" loop="1" min_display_time="5000" type="word" uid="w3v4UNF0ksbE" min_font_size="150" max_font_size="150" text="stillhet|avstand|vinter" text_color="#000000"][wpb_animate_text stype="2" text_align="right" in_effect="fadeIn" in_sequence="sync" in_delay="3000" out_effect="fadeOut" out_sequence="sync" loop="1" min_display_time="4000" type="word" uid="MomSBgQpKO1P" min_font_size="150" max_font_size="150" text="og|og|fest" text_color="#000000"][wpb_animate_text stype="2" text_align="right" in_effect="fadeIn" in_sequence="sync" in_delay="4000" out_effect="fadeOut" out_sequence="sync" loop="1" min_display_time="3000" type="word" text_image_animation="yes" uid="QBPus5EnH41J" min_font_size="150" max_font_size="150" text="applaus|nærhet|og spill" text_color="#000000" text_image="80025"]

Vinterfestspill i Bergstaden 2021

«Annerledesåret 2020» har mutert til «annerledesårene 2020-2021».

Velkommen til Røros!

Mellom stillhet og applaus. Mellom avstand og nærhet. Mellom vinter, fest og spill.

Vi trenger musikken, kulturen og møtestedene mer enn noensinne – de gode møtene, mellomrommene og kontrastene i ord og toner. Vinterfestspill i Bergstaden gleder oss til å ønske deg velkommen til Røros i mars 2021 – til kammermusikkfestival fylt med god musikk, hyggelige møter og en unik verdensarv.

18. til 21. mars 2021

I mars 2021 skaper Vinterfestspill i Bergstaden møter mellom kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.

Her føles de intime konsertopplevelsene og den glødende formidlergleden. Det er også her kontrastene i et variert program innbyr til lek, og konsertpauser brukes til kortreiste matopplevelser og gode menneskemøter.

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.

Velkommen til Vinterfestspill i Bergstaden

Mellom stillhet og applaus – mellom avstand og nærhet – mellom vinter, fest og spill.

Julehilsen fra Vinterfestspill i Bergstaden

Vi på kontoret til Vinterfestspill i Bergstaden går julehøgtida i møte med vissheta om at vi har et strålende festspill i vente i mars 2021.

Bli kjent med Kirsti

Kirsti Sæter er produsent og administrasjonssekretær i Vinterfestspill i Bergstaden.