Siden 1999 har vi i bergstaden Røros kunnet glede oss over at året har fått nok en årstidsnyanse. I midten av mars kommer ´den femte årstid´. Da flyter vi rundt til lyden av kammermusikk og lukten av tulipaner mens marslyset flommer over Rørosvidda. Slike opplevelser setter spor. Som i samenes nomadekultur er de fleste av disse sporene usynlige. Likevel vet vi at de finns, og de lar seg lett gjenkalle. Vinterfestspill i Bergstaden bygger på lange tradisjoner. Partisipanter og embetsverk nøt klassisk musikk helt fra kobberverkets første tiår. Røros kirke fikk sitt første barokkorgel året etter at Wagner-orgelet ble installert i Nidarosdomen. Kirkemusikken ble også allmuens kulturarv, siden Røros kobberverk hadde kirkeplikt for arbeidsfolket. Røros kirke beskrives av forståsegpåere som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Akustikken tilfredsstilte også kravene fra Die Berliner Philharmoniker og sir Simon Rattle som la sin Europakonsert hit i 2015. Sir Simon sa etter konserten: ”Denne kirken er Guds gave til musikken”. På grunnlag av denne erfaringen samarbeider Vinterfestspill i Bergstaden videre med Røros kirke om å ivareta rekruttering og tilrettelegging av nye konsertbegivenheter i Bergstadens Ziir.

Den ideelle stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden har som formål å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel utøvere som tilhørere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Kulturbevisste sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeide med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Die Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv (www.konstknekt.no). Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater. Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Velkommen til våre arrangement og takk for at du viser interesse!

KUNSTNERISKE LEDERE

Tor Espen Aspaas og Kjersti Rydsaa

STYRET

Valgerd Svarstad Haugland – styreleder
Erling Dahl Jr. – nestleder
Aud Selboe
Svein Solberg
Kristin Bendixvold (Røros kommunes representant i styret)