Åpningskonsert – 2022

Torsdag 17. mars 2022, kl 18.00
Sted: Røros kirke

Det blir en hjemlig start på årets Vinterfestspill. Alf Hulbækmo åpner med «Våryr» på orgelet i Røros kirke, før den australske kontratenoren David Hansen briljerer i «Farinelli»-stil med perlende arier fra barokken sammen med sopranen Ann-Helen Moen og et knippe opplagte festspillmusikere. Den armenske pianisten Marianna Shirinyan serverer smektende klavertoner og KonstKnekt byr opp til musikalsk lek i Richard Strauss sin lystige «Till Eulenspiegel». Kvelden avsluttes med bandoneon og strykere i Per Arne Glorvigens «Polaco» med elementer av både tango og Rørospols.

Program:

A.Hulbækmo: «Våryr»
Alf Hulbækmo

Riccardo Broschi: «Chi non sente al mio dolore»fra Merope
Georg Friedrich Händel:
«Se in fiorito» fra Giulio Cesare
«Thus let my thanks be paid» fra Semele
«Che sento – Se pieta» fra Giulio Cesare

David Hansen, Ann-Helen Moen, Festspillensemble m/Knut Johannessen

F.Chopin: «Ballade» nr 3 op 47
Marianna Shirinyan

R.Strauss: «Till Eulenspiegel»
Wally Hase, Christoph Hartmann, Christine Bårreng Hansen, Solveig Skogdal, Emilie Ravn Jensen, Christian Ihle Hadland

P.A.Glorvigen: 3.-4. sats fra kvintetten «Polaco»
Pols (etter Sven Nyhus), Tango funebre (etter Frédéric Chopin)
Per Arne Glorvigen, Edvard Erdal, Luiz Filip Coelho, Martin Stegner, Øyvind Gimse.

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Åpningspakken

Åpningspakken inkluderer billetter til både Åpningskonserten og FestspillOpp.
Opplev Bergstadens Ziir i all sin pryd og møt festspillenes kunstnere på Åpningskonserten. Derfra kan du vandre til Røros hotell og FestspillOpp, Vinterfestspills tradisjonsrike kulinariske og musikalske meny med festspillmusikere i toppslag.

Kjøp Åpningspakken