Kavlifondet

Kavlifondet

Vi er til for andre!
Kavlifondet er eneeier av selskapene i Kavlikonsernet som har matvareproduksjon i Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. I Norge eier Kavlifondet O. Kavli og Q-Meieriene med kjente merkevarer som Kavli smøreost, Q-Melk, Skyr, Korni og HaPå.

Alt overskudd som ikke reinvesteres i selskapet, omtrent halvparten, går til Kavlifondet som deler det ut til gode formål.

Vi støtter prosjekter som har potensiale til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Målet er å bidra til varige endringer og ringvirkninger i enkeltmenneskers liv, lokalsamfunn og storsamfunn. I perioden 2018-2025 er målet å dele ut over 1 milliard kroner til gode formål.

Vi støtter prosjekter innen tre hovedområder: