Konstknekt. Foto: Liv Øvland
Foto: Liv Øvland

KonstKnekt og Konstmestrene

Talentprogrammet Konstknekt

KonstKnekt er Kavlifondets og Vinterfestspill i Berstadens eget orkesterakademi. Her møter unge, fremadstormende musikere mer erfarne og etablerte musikere fra bl.a. Berliner Philharmoniker. De møtes i samspill mellom knekt og mester og i ensemble, og de møtes ansikt til ansikt til opplæring og veiledning. KonstKnekt er vårt unike samarbeid med Berliner Philharmoniker.

Hvordan et lite sted som Røros kunne vekke en sånn interesse fra berlinerne, slik at de ville være med å starte et orkesterakademi, skyldes tre ting: Røros som unikt sted, med barskt klima og en nydelig kirke både visuelt og akustisk, de enestående medarbeiderne i ViB sin administrasjon og styre, og et fantastisk publikum som varmer alle musikere sine hjerter. Til sammen gir dette de fire årlige samlingene med KonstKnekt de beste rammer en kan ha, hvor arbeidet preges av ro, glede og intensitet. Til gjengjeld er berlinerne ekstremt generøse mot knektene, og resultatene har ikke latt vente på seg. Stadig flere av konstknektene får ledende jobber i gode orkestre, og ett uttalt mål er allerede oppfylt: Michael Grolid, en av våre tidligere konstnekter, har fått plass i Berliner Philharmonikers eget orkesterakademi, Karajanakademiet.

Årets konstknekter:


Konstmestre: