Den femte årstid – Avslutningskonsert – 2022

Søndag 20. mars 2022, kl 11:00
Sted: Røros kirke

På vinterfestspillsøndagen holder vi oss mest i gamlelandet.

Bendik Smedåsgjelten Qvam åpner med sin versjon av en 1700-talls salme. Så foregriper vi påsken litt med en Bach-avdeling av blant annet arier fra hans pasjoner.

Henning Sommerro runder 70 år i 2022 og graver i skattekisten sin av komposisjoner. Vi får et spennende møte mellom nyckelharpe og bandoneon, før Nidarosdomens jentekor entrer scenen med utdrag fra Kim Arnesen sitt vakre «Magnificat».

Konserten avsluttes med en nyskrevet versjon, spesielt for anledingen, av «Vårsøg».

Program:

Johann Sebastian Bach: Arier fra «Bryllupskantaten» BWV 202  «Weichet nur, betrübte Schatten»
Ann-Helen Moen, Festivalensemble med Knut Johannessen

Sommerro/Tor Jonsson: «Tre bilete i moll»
Henning Sommerro, Ann-Helen Moen, Mari Birgitte Bølgen Halvorsen, Øyvind Gimse, Wally Hase, Christop Hartmann, Christine Bårreng Hansen, Solveig Skogdal, Emilie Ravn Jensen

Fra Bach til folk
Emilia Amper, Per Arne Glorvigen

B. Qvam: «O salig den guds ord har hørt»
Bendik Smedåsgjelten Qvam, Alf Hulbækmo

Ottorino Respighi: Il Tramonto .
David Hansen, Luís Fílíp Coelho, Phelan Walker, Martin Stegner, Balder Hella Mikkelsen

Kim André Arnesen: 2 satser fra «Magnificat» Et misericordia – Fecit Potentiam
Nidarosdomens jentekor, med dirigent Anita Brevik og pianist Maria Næss, Ann-Helen Moen, festivalensemble, Alf Hulbækmo

Henning Sommerro: «Vårsøg»
Nidarosdomens jentekor, alle festivalmusikere

Konsertvert: Erling Dahl jr.

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Goldbergvariasjonene...

…ble for første gang trykket i 1741, og skrevet for Johann Gottlieb Goldberg, som var cembalist hos grev Keyserlingk i Dresden.
Ifølge historien led greven av søvnløshet, og bestilte variasjonene fordi han ønsket at Goldberg skulle spille dem for ham om natten.

Utdrag fra Store Norske Leksikon »

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.