Fabelaktig fredag

Fredag 18. mars 2022, kl 18:00
Sted: Røros kirke

Det blir fransk fokus på fredagens konsert i Ziiren. Wally Hase tryller frem de vakreste fløytetoner i Debussy sin «Syrinx», David Hansen synger den evige sang om kjærligheten i Chausson, og KonstKnekt spiller en elegant kvartett av Francaix og en lystig Scherzo av den musikalske begavelsen Louise Farrenc. Vi vil også presentere de to talentfulle brødrene fra Tomrefjord. Til slutt kjører vi to flygler inn på scenen for å la våre fabelaktige pianister boltre seg i Igor Stravinskijs ikoniske musikk til Sergej Djagilevs ballett «Vårofferet».

Program:
C.Debussy: «Syrinx» for solo fløyte
Wally Hase

E.Chausson: «Chanson perpetuelle», versjon for sopran, strykekvartett og piano
David Hansen, Luiz Coelho, Phelan Walker, Walter KüssnerBalder Hella Mikkelsen, Christian Ihle Hadland

J.Francaix: Kvartett for fløyte, obo, klarinett og fagott(1933)
Wally Hase, Christoph HartmannChristine Bårreng Hansen, Solveig Skogdal

Louise Farrenc: Nonett Ess dur op 38 Scherzo KK
Luiz Coelho, Elisabeth Lund Tomter, Balder Hella Mikkelsen, Wally Hase, Christoph Hartmann, Christine Bårreng Hansen, Solveig Skogdal, Emilie Ravn Jensen, Morten Nome

Vittorio Monti: (arr. Stijn Berbe) «Czardæsj»
Emil og Florian Rademacher Krogsæter

I.Stravinskij: «Vårofferet» versjon for to klaver
Marianna Shirinyan, Christian Ihle Hadland

Konsertvert: Erling Dahl jr.

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.