Åpningskonsert

Torsdag 18. mars, kl. 18:00 og kl. 20:00 (ekstrakonsert)
Sted: Røros kirke

Schuberts lystige pianokvintett i A-dur, D-667 –  kalt «Ørretkvintetten» omfavner kveldens lune program. Med Berlinerfilharmonikere på topp og verdens beste bassist i bunn er det bare å glede seg. Beethovens Septett var et av hans mest populære verk i samtiden, oppfinnsomt i form og besetning. Konstknektene har en flott oppgave å bryne seg på. Den italienske barokk-komponisten Domenico Zipoli ble jesuittmisjonær i Sør-Amerika. Musikken hans omtales som «verdens vakreste», og med Christoph Hartmann kan vi love at det blir en nytelse. «Å, jeg føler det», synger Pamina i Mozarts «Tryllefløyten». Når Mari Eriksmoen synger det, kommer alle til å føle det!

Konsertvert: Øyvind Gimse

Program:
Franz Schubert. Fra Klaverkvintett i A-dur D-667, «Ørreten»  1.sats. Luiz Coelho, Walter Küssner, Øyvind Gimse, Knut Erik Sundquist, Wolfgang Plagge.
Åpningstale.
Ludwig van Beethoven fra Septett opus 20, 1.sats Adagio – Allegro con Brio: Konstknekt.
«Ørreten» 2. sats.
Domenico Zipoli «Adagio for obo og strykere»: Christoph Hartmann, obo og Konstknekt strykere.
«Ørreten» 3. sats.
Wolfgang Amadeus Mozart «Ach ich fühl´s» fra Tryllefløyten og Franz Schubert «Die Forelle»: Mari Eriksmoen , sang og Wolfgang Plagge , piano
«Ørreten» 5. sats.

Konsertvarighet: ca 65 minutter.

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Nummerering og plassering i henhold til gjeldende smitteverntiltak i mars 2021. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Les mer om Røros kirke på bergstaden.org

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Åpningspakken

Åpningspakken inkluderer billetter til Åpningskonserten og FestspillOpp.
Opplev Bergstadens Ziir i all sin pryd og møt festspillenes kunstnere på Åpningskonserten. Derfra kan du vandre til Røros hotell og FestspillOpp, Vinterfestspills tradisjonsrike kulinariske og musikalske meny med festspillmusikere i toppslag.

Kjøp Åpningspakken

Ziirpakken

Ziirpakken inkluderer billetter til Åpningskonserten, Kavlikonserten og Avslutningskonserten.
Fra trange gater i kjølig vintervind til glødende musikkopplevelser i praktfulle Bergstadens Ziir. I dette spektakulære kirkerommet får du de store musikkopplevelsene under Vinterfestspill.

Kjøp Ziirpakken