Pub i Peisstuggu – 2022

Fredag 18. mars 2022, kl 21:00
Sted: Peisstuggu, Storstuggu

Årets pub beveger seg fra operahøydepunkter til smektende tango og drivende folkemusikkrytmer. Med den svenske nøkkelharpisten Emilia Amper sin unike formidling, blir dette en kveld med skikkelig godstemning.

Emilia skal sammen med Bendik Smedåsgjelten Qvam og Alf Hulbækmo bryne seg på hverandres låter, det blir et spennende møte!

Kunstnere:

Ann-Helen Moen, Per Arne Glorvigen, W.A.M. trio, Christian Ihle Hadland, Emilia Amper, Bendik Smedåsgjelten Qvam, Alf Hulbækmo

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Jodling og strupesang...

…står på programmet denne kvelden i Sangerhuset. Mens strupesang, eller overtonesang, er en sangteknikk som utføres ved å dra en lang mørk tone fra langt ned i strupen, så er jodling en type ordløs sang som karakteriseres med hyppig, abrupte vekslinger mellom brysttoner og falsett og bruk av store melodisprang. Romsdalingene Bjørn Tomren og Heine Bugge har tatt i bruk kombinasjonen jodling og trekkspill under artistnavnene Polkabjørn og Kleine Heine.

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.