Nattkonsert

Fredag 13. mars, kl. 23:00-00:00
Sted: Røros kirke

«Goldberg-variasjonene», eller «Aria med forskjellige forandringer», som Bach selv kalte verket er et fantastisk klaververk som til fulle viser Bach sitt geni.

På lekent vis endrer han det nydelige og stillferdige temaet til å bli dansesatser, kanoner og poloneser.

Christian Ihle Hadland tar oss i en sen nattetime gjennom denne oppvisning i kreativitet og variasjonskunst fra Bach sin side. For dem som liker solo piano blir dette en stjernestund i Røros kirke!

Kjøp billett

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygget opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i «korset» midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygget i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, byggingen av «nykirken».

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirken rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.
Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Les mer om Røros kirke på bergstaden.org

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres for 21. gang, 12.–15. mars 2020. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Goldbergvariasjonene...

…ble for første gang trykket i 1741, og skrevet for Johann Gottlieb Goldberg, som var cembalist hos grev Keyserlingk i Dresden.
Ifølge historien led greven av søvnløshet, og bestilte variasjonene fordi han ønsket at Goldberg skulle spille dem for ham om natten.

Utdrag fra Store Norske Leksikon »

12. - 15. mars 2020

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.