Nattkonsert i Røros kirke – 2020

Fredag 19. mars, kl. 23:00
Sted: Røros kirke

«Ørensfryd med Konstknekt».

Fiolinistene i Konstknekt spiller hver sin årstid av Vivaldi. Blåserne spiller hver sin langsomme sats fra Mozarts kammerverker for hvert instrument. Til sammen blir det ren ørensfryd i Røros kirke en sen kveldstime.

Konsertvert: Erling Dahl jr.

Antonio Vivaldi: De fire årstider

Våren: solist Berit Værnes Cardas.
Johanne Haugland, Phelan Walker, Joakim Røbergshagen og Frida Siegrist Oliver, sammen med Øyvind Gimse og Knut Erik Sundquist.

Wolfgang Amadeus Mozart: Obokvartett F dur KV 370, 2.sats Adagio
Gunhild Rebnord, Phelan Walker og Frida Siegrist Oliver sammen med Øyvind Gimse.

Vivaldi: Sommeren
Solist: Johanne Haugland.

Mozart: Hornkvintett Ess dur KV 407 2.sats Andante
Emilie Ravn Jensen, Joakim Røbergshagen, Berit Værnes Cardas og Frida Siegrist Oliver sammen med Øyvind Gimse.

Vivaldi: Høsten
Solist: Joakim Røbergshagen.

Mozart: Klarinettkvintett A dur KV 581 2.sats Larghetto
Christine Bårreng Hansen, Johanne Haugland, Phelan Walker og Frida Siegrist Oliver sammen med Øyvind Gimse.

Vivaldi: Vinteren
Solist: Phelan Walker.

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Goldbergvariasjonene...

…ble for første gang trykket i 1741, og skrevet for Johann Gottlieb Goldberg, som var cembalist hos grev Keyserlingk i Dresden.
Ifølge historien led greven av søvnløshet, og bestilte variasjonene fordi han ønsket at Goldberg skulle spille dem for ham om natten.

Utdrag fra Store Norske Leksikon »

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.