Lyrikk i ord og tonar – 2022

Lørdag 19. mars 2022, kl 20:00
Sted: Peisstuggu, Storstuggu

Henning Sommerro og Øyvind Gimse har spilt inn nye og gamle sanger med tekster til dikt av Tor Jonsson, i forbindelse med at det i 2021 var 70 år siden forfatteren gikk bort. Noen av sangene er «ungdomssynder» fra tiden Henning skrev «Vårsøg», utpreget lyriske melodier som gjør godt for kropp og sjel.

I peisstuggu blander de inn litt Bach og bandoneon.

Program:

Henning Sommerro/Tor Jonsson: «Å dikte»
Øyvind Gimse, Henning Sommerro,
J.S.Bach/Glorvigen
Øyvind Gimse, Per Arne Glorvigen
Henning Sommerro: 4 årstider
Ann-Helen Moen, Atle Sponberg, Henning Sommerro

Peisstuggu. Foto: Jo Hage
Peisstuggu. Foto: Jo Hage

Peisstuggu

Storstuggu er både kultursenter for Røros kommune og regionalt kulturhus for Røros, Holtålen, Tydal og Os. Med sin nærhet til Røros Hotell, fungerer bygget også som et moderne konferansesenter. Peisstuggu benyttes egentlig som Storstuggus pause -og vrimleområde. Den ligger utenfor Falkbergetsalen, har en vakker peis omgitt av to store vinduer hvor en kan nye utsikten mot Hånesåsen og Hummelfjellet. Vinterfestspill i Bergstaden legger tre konserter til Peisstuggu, og vi vet at lokalene vil gi mulighet for en varm og lun atmosfære for både musikere og publikum.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.