Kunstutstilling – 2022

Åpning onsdag 16. mars, kl. 18:00
Torsdag 17. mars, kl. 11:00 – 17:00
Fredag 18. mars, kl. 11:00 – 17:00
Lørdag 19. mars, kl. 11:00 – 15:00

Sted: Kunst og kaos, Finborudgården, Røros

Christer Tronsmed: Je trivs best ti indre landskap

Under årets Vinterfestspill i Bergstaden kan du oppleve kunstutstillingen «Je trivs best ti indre landskap», av og med kunstneren Christer Tronsmed.

Christer Tronsmed (f. 1980) er en figurativ kunstner fra Røros. Som elev av Odd Nerdrum på Island opparbeidet han seg en kompetanse han har bygget videre på gjennom nitidige selvstudier. Under utstillingen «Je trivs best ti indre landskap» viser han helt nye verk, malt i atelieret på Røros i løpet av det siste året.

Røros som motiv er gjerne det sentrale i Tronsmeds bilder. Han har et ønske om å gi et sant bilde av hva du ser, vakkert og inspirerende, men også hverdagslig. En slags dokumentasjon av Røros hvor det også «det vanlige» løftes fram og gis oppmerksomhet. I denne utstillingen utforsker Tronsmed både det indre og det ytre landskapet.

Utstillingen vises i galleriet Kunst og kaos.

Kunst og kaos, Finborudgården, Mørkstugata, Røros

Kunst og kaos

Kunst og kaos skaper kunstopplevelser gjennom god formidling, kunnskap og lidenskap.

Kunst og kaos på Røros er et ganske lite galleri – men med desto større lidenskap. Lidenskap for kunsten, lidenskap for opplevelsene, lidenskap for kundene våre, og ikke minst lidenskap for det å formidle.

Kunst og kaos eies og drives av Ellen Kristine Klemmetvold og Sigrid Martine Jansen på Røros. Vi vil gjerne gi deg muligheter til å oppleve den gleden og berikelsen kunst kan gi. Vi håper også at du vil finne bilder som kan få leve videre hjemme hos deg, og bli en del av ditt liv og din historie.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.