Komposisjoner (kunstutstilling) – 2021

Fredag 19. mars, kl. 11:00-17:00; Lørdag 20. mars, kl. 11:00-15:00; Søndag 21. mars, kl. 11:00-13:00
Sted: Kunst og kaos, Finborudgården, Røros

Sverre K. Bjertnæs, Sølvi Waterloo Normannsen, Per Stian Monsås, Bella da Silva BuxBom.

Gratis inngang.
Komposisjoner. Å sette sammen ulike elementer til en estetisk eller harmonisk helhet.

Komposisjoner brukes i alle kunstformer. Form og farge skaper rytme. Bevegelse skaper liv, og også system, oversikt og orden ved at elementer har et systematisk forhold til hverandre. Orden skaper enhet. Kontraster skaper dynamikk og gir spenning og liv. Både i musikk og billedkunst.

Kunst og kaos har i forbindelse med årets Vinterfestspill i Bergstaden valgt ut et knippe kunstnere som ved hjelp av forenklede former, gjerne geometriske, skaper estetiske og harmoniske komposisjoner.

Utstillingen blir stående til over påske, til og med mandag 12. april, og er tilgjengelig i alle galleriets åpningstider.

Sverre Koren Bjertnæs (f. 1976)
Sverre Bjertnæs er en av Norges viktigste og mest sentrale samtidskunstnere og har gjort seg bemerket på den internasjonale kunstarenaen. Bjertnæs startet sin kunstkarriere i svært ung alder. Allerede som 15-åring fikk han veiledning av Håkon Bleken, og som 19-åring ble han tatt opp på Statens kunstakademi i Oslo.
Bjertnæs startet året 2021 med å gjøre ferdig fire nye silketrykk og med å lansere boka «Mine bilder – om kunst og alkoholisme». Under utstillingen Komposisjoner hos Kunst og kaos kan du både oppleve de aller nyeste arbeidene og se noen av Bjertnæs sine tidligere verk.

Sølvi Waterloo Normannsen (f. 1965)
Det er ikke påtrengende folksomt i Sølvi Marie Waterloo Normannsens malerier. Motivene kretser ofte rundt steder som er blitt forlatt. Rester av levd liv og hardt arbeid i utkantene. Landskap fylt med stillhet, et stort lys, et stort mørke, og ro. Normannsen maler i acryl på linlerret og har utviklet sin egen blandingsteknikk. Dette betyr saker og ting som sand, acrylmasse, oljepasteller, blyanter, sandpapir, skraper, treflis, plastposer og stålbørster.
Her er det lite finstemte penselstrøk, det males med oppklipte utslitte T-skjorter, svamper og ruller. Bestikk og kjøkkenredskaper og annet som måtte befinne seg i nærheten kan plutselig og uventet få nytt liv som malingsverktøy.

Per Stian Monsås (f. 1990)
Per Stian Monsås er en billedkunstner fra Trondheim med en materiell praksis som spenner seg fra monumentale installasjonsverk til abstraherte grafiske uttrykk. Monsås inspireres fra det som omgir oss; det dagligdagse, enkeltopplevelser, nye funn eller gammel nostalgi. Hans arbeider tar tak i det som fascinerer, og tar sikte mot å dele denne opplevelsen med publikum gjennom deres eget møte med kunsten. Geometriske figurer og et grafisk uttrykk preger mye av hans kunst.

Bella da Silva Buxbom (f. 1983)
Bella da Silva Buxbom er en dansk-portugisisk kunstner utdannet ved kunstakademiet i Trondheim.
Til utstillingen Komposisjoner har Bella da Silva laget en helt ny serie med nettopp: Komposisjoner. Rene flater, geometriske former, klare farger og strenge linjer. Opplev hennes nyeste serie «The Shape of Things to Come Series II” og lek deg inn I et univers av komposisjoner i rytme, form og farge.

Kunst og kaos, Finborudgården, Mørkstugata, Røros

Kunst og kaos

Kunst og kaos skaper kunstopplevelser gjennom god formidling, kunnskap og lidenskap.

Kunst og kaos på Røros er et ganske lite galleri – men med desto større lidenskap. Lidenskap for kunsten, lidenskap for opplevelsene, lidenskap for kundene våre, og ikke minst lidenskap for det å formidle.

Kunst og kaos eies og drives av Ellen Kristine Klemmetvold og Sigrid Martine Jansen på Røros. Vi vil gjerne gi deg muligheter til å oppleve den gleden og berikelsen kunst kan gi. Vi håper også at du vil finne bilder som kan få leve videre hjemme hos deg, og bli en del av ditt liv og din historie.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.