Kølfogden Kammeropera – 2020

Lørdag 14. mars, kl. 18:00-19:15
Sted: Røros kirke

Få med deg dette persondramaet fra Falkbergets verden. En nyskrevet kammeropera om det intense forholdet mellom to sterke skikkelser.

I rollen som Kølfogden finner vi svenske Lars Arvidson, en av Sveriges mest etterspurte konsert- og operasangere. An-Magritt er det Maria Forsström som tolker, en svensk sopran med nok dybde til å fylle rollen. Det er Vinterfestspills eget orkesterakademi, Konstknekt, som fremfører musikken.

Tekst: Johan Falkberget, tilrettelagt av Eiliv Grue.
Musikk: Wolfgang Plagge.

Kjøp billett

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Festspillpakken

Festspillpakken inkluderer billetter til FestspillOpp og Kølfogden Kammeropera.
Med Festspillpakken kan du nyte en kulinarisk og musikalsk meny med festspillmusikere i toppslag, og få med deg et lite persondrama fra Falkbergets verden i Kølfogden kammeropera til en fin pris.

Kjøp Festspillpakken

Kølfogden møter An-Magritt

– Hur mår du i skogen, mor lilla?
Vi streve i Guds namn – sa An-Magritt.
Inte hogger hun väl ansamt i kronans skog?
Jeg hjelper n bessfar.
Ja si det är en mycket snäll flicka. Låt oss nu se hur det ligger an i ställningen.

Rørosingen Eiliv Grue har gransket Kølfogdens rolle i Falkbergets «Nattens brød» i flere år. Nå har han fôret komponist og musiker Wolfgang Plagge med tilrettelagte tekster fra Johan Falkbergets verk, og det har blitt til en nyskrevet kammeropera.

Operaen fremføres for aller første gang i Røros kirke lørdag 14. mars, og Plagge selv omtaler det som et persondrama fra Falkbergets verden, om det intense forholdet mellom to sterke skikkelser. For hvem er egentlig denne Kølfogden? Og hvorfor dukker han hele tiden opp i An-Magritts nærhet? Hva vil han henne?

Årets kunstneriske leder er cellist Øyvind Gimse, og han omtaler Wolfgang Plagge som en av de mest briljante musikere og komponister dette landet har fostret.

Med sitt sylskarpe intellekt og sin langt mer sleivete humor, vinner han både respekt og venner hvor enn han kommer. Verklisten er lang, og spenner fra klaverstykker til store kor- og orkesterverk. For oss skriver han opera, et utrolig spennende prosjekt hvor han sammen med forskeren Eiliv Grue dykker ned i ukjente tekster fra Falkberget. Resultatet må oppleves i Røros kirke under Vinterfestspill!