Kavlikonserten

Lørdag 20. mars, kl. 16:00 og 18:00 (ekstrakonsert)
Sted: Røros kirke

«Den første sang på fjellet».

Alf Hulbækmo urfremfører sitt nyskrevne verk for Nidarosdomens jentekor. Han har tatt utgangspunkt i Johan Falkbergets dikt «Den første sang på fjellet», og beskriver musikalsk sine egne forestillinger om stemningen på viddene rundt Røros. Mari Eriksmoen synger Mozart-arier. Få sangere behersker hans musikk og karakterer så godt som henne, og med et ensemble av festivalmusikere i ryggen blir dette en sann glede. Sjostakovitsj fikk Stalinprisen, den høyeste utmerkelsen til kunstnere i Sovjetunionen, for sin klaverkvintett skrevet i 1940, mens krigen raste i Europa. Kvintetten er renskåren og usentimental, vakker og nådeløs på en gang, men ender muntert, til ham å være. Stykket er en hel reise i seg selv.

Wolfgang Amadeus Mozart: Arier med Mari Eriksmoen og festivalorkester.

Alf Hulbækmo «Den første sang på fjellet»: Alf Hulbækmo, Nidarosdomens jentekor med dirigent Anita Brevik, Olav Luksengård Mjelva, Erik Rydvall, Øyvind Gimse.

Sjostakovitsj klaverkvintett i g moll opus 57: Vertavokvartetten, Tor Espen Aspaas.

Kjøp billett

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Nummerering og plassering i henhold til gjeldende smitteverntiltak i mars 2021. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Les mer om Røros kirke på bergstaden.org

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Ziirpakken

Ziirpakken inkluderer billetter til Åpningskonserten, Kavlikonserten og Avslutningskonserten.
Fra trange gater i kjølig vintervind til glødende musikkopplevelser i praktfulle Bergstadens Ziir. I dette spektakulære kirkerommet får du de store musikkopplevelsene under Vinterfestspill.

Kjøp Ziirpakken

18. - 21. mars 2021

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.