Kammerskommers

Lørdag 14. mars, kl. 11:00-13:40
Sted: Sangerhuset, Menighetshuset, Rørosmuseet, Røros kunstgalleri

Kammerskommers er et begrep under Vinterfestspill. Fire korte, intime konserter i hver sine lokaler, med hyggelig publikumsvandring imellom. Årets versjon kan by på godstemning med Väsen, varme toner fra Vertavo, lettere galskap med Polkabjørn og Kleine Heine og drivende rytmer fra BartolomeyBittmann.

Lokalene

Dørene til Sangerhuset åpnes ca. 20 minutter før konserten starter og vi selger billetter på døren her. På de fleste konsertene setter vi opp stolene i «kinooppsett». Sangerhuset er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Vinterfestspill i Bergstaden bruker Menighetshuset som øvingslokale og konsertsted under Kammers-Kommers, når vi setter inn stoler. Dørene vil åpnes 15 minutter før konserten.

Rørosmuseet kommer du inn via hovedinngangen. En vert vil lede publikum ut etter konserten.

I Røros kunstgalleri settes det inn stoler og en liten scene. Lokalet vil åpne for publikum ca. 15 minutter før konserten.

Sangerhuset ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Bygningen har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer og viser rester etter Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endret utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877, da jernbanestasjonene alle var i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

Menighetshuset tilhører hele Røros Menighet. Huset ble bygd i 1898 av Indremisjonen (senere Normisjonen). Prestene på Røros ledet Indremisjonen i gamle dager, og huset og drifta var tett knyttet til menigheten.
9. juli 2001 overtok Røros Menighet huset fra Normisjonen og det er Røros Menighetsråd som drifter huset i dag. Vinterfestspill i Bergstaden bruker dette som øvingslokale og Menighetshuset har i mange år vært benyttet som ett av konsertstedene under Kammers-Kommers.

Museumsbygget Smelthytta er bygd over ruinene av smelthytta på Røros som sist brant i 1975. I Smelthytta finnes utstillinger knyttet til Røros Kobberverks historie fra 1644-1977, gjort levende gjennom modeller av gruver, smelthytter og tekniske innretninger. Utstillinga «Ti finpussa» viser stasklær fra 1800-tallets Røros. I tillegg har Rørosmuseet omvisninger, samt tema- og kunstutstillinger gjennom hele året.

Røros kunstgalleri representerer kunstnere med et rikholdig utvalg av grafikk, maleri og kunsthåndverk for daglig salg. I galleriet finner man også reinskinn fra Stensaasen, skinn av spælsau fra Myrvangen gård på Tynset, røroskuskinn fra Jan Arvid Aamo fra Dalsbygda, og sist men ikke minst ull fra Røros Tweed.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres for 21. gang, 12.–15. mars 2020. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.