Solrenningskonsert

Søndag 15. mars, kl. 09:00-10:15
Sted: Falkbergetsalen, Storstuggu

Nyt frokosten med vakker musikk og de første solstrålene. Frokosten starter kl 09.00 og konserten kl. 09.30.

Vertavo spiller Haydn og tubatalentet August Schieldrop spiller Rachmaninov. I tillegg kommer de flotte blåserne fra Konstknekt.

Kjøp billett

Falkbergetsalen

Storstuggu er både kultursenter for Røros kommune og regionalt kulturhus for Røros, Holtålen, Tydal og Os. Med sin nærhet til Røros Hotell, fungerer bygget også som et moderne konferansesenter. Vinterfestspill i Bergstaden benytter Falkbergetsalen både som konsert og prøvesal, og regnes av mange som en av Europas mest fleksible flerbrukssaler.

Torsdag kveld dekker vi salen til FestspillOpp med runde bord, og på dette arrangementet er det bordplassering.

På de andre konsertene sitter publikum med god avstand, på nummererte plasser. Alle har god oversikt, og ikke minst nærhet til, utøvere på scenen.

Storstuggu og Falkbergetsalen er lett tilgjengelig for rullestol.

Falkbergetsalen i Storstuggu

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Rachmaninovs...

…musikk tilhører den romantiske perioden og regnes som den siste i denne epoken. Hans musikk er melodirik, har en slavisk intensitet og en sugererende og pregnant rytmikk.

Joseph Haydn skrev over hundre symfonier, cirka åtti strykekvartetter, konserter for forskjellige instrumenter, klaversonater med mer. Av vokalverker kan særlig Skapelsen og Årstidene trekkes fram. Dessuten komponerte han operaer og messer.

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.