Pub

Lørdag 14. mars, kl. 21:00-?
Sted: Sangerhuset

Puben i Sangerhuset blir tredelt i år.
Først ut er den folkekjære trioen Väsen, med sine godstemte folketoner, så fyrer Polkabjørn & Kleine Heine løs med jodling, humor og strupesang, før Bartolomey Bittman avslutter med sine funky rytmer.

En kveld hvor taket skal løfte seg på Sangerhuset!

Kjøp billett

Sangerhuset

Huset har vært det viktigste forsamlingslokalet på Røros i det 20. århundre og har spilt en betydningsfull rolle i lokalmiljøet, så også for Vinterfestspill i Bergstaden. Bygningen ble fredet i 1983.

Vi bruker Sangerhuset til mange konserter under Vinterfestspill. Vanligvis vil dørene åpnes ca. 20 minutter før konserten starter og vi selger billetter på døren i Sangerhuset. På de fleste konsertene setter vi opp stolene i «kinooppsett». Sangerhuset er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz. Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.

Bygningen har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer.

Bygningen viser rester etter Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endret utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877, da jernbanestasjonene alle var i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

Les mer om Sangerhuset på bergstaden.org

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres for 21. gang, 12.–15. mars 2020. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Jodling og strupesang...

…står på programmet denne kvelden i Sangerhuset. Mens strupesang, eller overtonesang, er en sangteknikk som utføres ved å dra en lang mørk tone fra langt ned i strupen, så er jodling en type ordløs sang som karakteriseres med hyppig, abrupte vekslinger mellom brysttoner og falsett og bruk av store melodisprang. Romsdalingene Bjørn Tomren og Heine Bugge har tatt i bruk kombinasjonen jodling og trekkspill under artistnavnene Polkabjørn og Kleine Heine.

12. - 15. mars 2020

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.