Pub – 2020

Konserten er utsolgt.
Kjøp svært gjerne billett til en av de andre konsertene under Vinterfestspill.

Lørdag 20. mars, kl. 20:00
Sted: Sangerhuset

God stemning og musikalsk driv skal prege puben i Sangerhuset.

Vi får oppleve et nytt og spennende samarbeid mellom Ola Kvernberg og Alf Hulbækmo. Her møtes fjell og fjord, ulike lynner, til musikalsk dyst. Dette blir helt spesielt! De har med seg «gjest» Olav Luksengård Mjelva.

Vi får også møte Polkabjørn og Kleine Heine. Med denne musikalske duoen vet man aldri helt hva som kan skje, men god stemning blir det garantert.

Sangerhuset på Røros. Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907. Foto: Lars Geithe, 2008.

Sangerhuset

Huset har vært det viktigste forsamlingslokalet på Røros i det 20. århundre og har spilt en betydningsfull rolle i lokalmiljøet, så også for Vinterfestspill i Bergstaden. Bygninga ble freda i 1983.

Sangerhuset blir i 2021 arena for MiniViB. Sangerhuset er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Bygninga ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz. Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.

Bygninga har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer.

Bygninga viser rester etter Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endra utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877, da jernbanestasjonene alle var i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

Les mer om Sangerhuset på bergstaden.org

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Jodling og strupesang...

…står på programmet denne kvelden i Sangerhuset. Mens strupesang, eller overtonesang, er en sangteknikk som utføres ved å dra en lang mørk tone fra langt ned i strupen, så er jodling en type ordløs sang som karakteriseres med hyppig, abrupte vekslinger mellom brysttoner og falsett og bruk av store melodisprang. Romsdalingene Bjørn Tomren og Heine Bugge har tatt i bruk kombinasjonen jodling og trekkspill under artistnavnene Polkabjørn og Kleine Heine.

17. - 20. mars 2022

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.