Lunsjkonserter – 2022

Torsdag 17. mars 2022, kl 11:30
Sted: Rørosmeieriet / Unicare Røros / Røros videregående skole

Gratis inngang (for forespurte bedrifter).

Tre heldige bedrifter får «pop-up konserter» servert til lunsjen torsdag 17. mars. Unge musikere fra vårt orkesterakademi KonstKnekt serverer musikalske småretter. Vi håper dette blir til inspirasjon og bidrar til at siste del av arbeidsdagen blir både lettere og lystigere. God fornøyelse!

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Rørosbanken

Lokalet til Rørosbanken er ikke bygget for konserter, men det er alltid hyggelig å ønske velkommen her. Konsertene foregår i bankens åpningstid.

I 175 år har Rørosbanken vært opptatt av å bidra til vekst og utvikling i regionen. Banken støtter både kultur- og næringsliv for at vårt nærområde skal være et godt sted å bo i.

Rørosbankens nåværende lokaler ble tatt i bruk i 1973 og har blitt oppgradert flere ganger for å følge utviklingen innen banknæringen. Sist i 2017 ble det laget en stor automatsone der kundene har tilgang på minibanken med innskudds- og vekslingsautomater døgnet rundt.