MiniViB – 2021

Konserten er utsolgt.
Kjøp svært gjerne billett til en av de andre konsertene under Vinterfestspill.

Søndag 21. mars, kl. 12:00
Sted: Sangerhuset

Endelig får Vinterfestspill i Bergstaden sitt eget barnefestspill. Vi møtes i Sangerhuset til konserter, fortellinger, mat og tulipaner, akkurat slik MiniViB skal være. Gled dere til gøyale, vakre, sprelske, inspirerende, lærerike, utfordrende, skumle og koselige øyeblikk sammen med våre festspillkunstnere.

Vokalist og multiinstrumentalist Kouame Sereba fortryller publikum med sang, perkusjon, dodo (afrikansk munnbue), djembetromme, kalimba og historier. Sanger og forteller Kirsti Sæter og Olav Luksengård Mjelva, en trollmann på fele, tar oss med inn i den lokale eventyrtradisjonen i forestillinga «Eventyrfjeld» og Wolfgang Plagge gir oss sin spennende versjon av Sergei Prokofjevs «Peter og ulven» sammen med KonstKnekt og Kouame Sereba.

MiniViB er laget for at barn og voksne skal få oppleve musikken og kunsten på tvers av generasjonene.

Sangerhuset på Røros. Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907. Foto: Lars Geithe, 2008.

Sangerhuset

Huset har vært det viktigste forsamlingslokalet på Røros i det 20. århundre og har spilt en betydningsfull rolle i lokalmiljøet, så også for Vinterfestspill i Bergstaden. Bygninga ble freda i 1983.

Sangerhuset blir i 2021 arena for MiniViB. Sangerhuset er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Bygninga ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz. Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.

Bygninga har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer.

Bygninga viser rester etter Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endra utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877, da jernbanestasjonene alle var i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

Les mer om Sangerhuset på bergstaden.org

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.