Midnattsmesse

Lørdag 9. mars 2024, kl 23:00

Sted: Røros kirke

Pris: Fri inngang

Sokneprest Harald Hauge og kantor Alf Hulbækmo inviterer til Midtnattsmesse i Røros kirke. Strykerne i orkesterakademiet KonstKnekt framfører tre satser fra Johannes Brahms’ strykesekstett nr. 2 i G-dur, op. 36.

Brahms skrev denne sekstetten i årene 1864-1865 da han bodde i Lichtental. Den ble fremført første gang i Boston, 11. oktober 1866. Verket er tilegnet hans venninne Agathe von Siebold, og tre ganger i slutten av første sats kan vi høre de to fiolinene spille tonerekken A-G-A-D-H-E (Agathe).

Kunstnere

Amalie Thing Helseth

Cello / Konstknekt / Norge

Andreas Grimstad

Bratsj / Konstknekt / Norge

Victoria Lewis

Fiolin / Konstknekt / Norge

Øyvind Gimse

Cello / Konstmester / Norge

Luíz Fïlíp Coelho

Fiolin / Konstmester / Brasil

Walter Küssner

Bratsj / Konstmester / Tyskland

Konstknekter og Konstmestere

Orkesterakademiet KonstKnekt

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir