Foto: Ole Wuttudal

Konstknekter og Konstmestere

Orkesterakademiet KonstKnekt

Orkesterakademiet KonstKnekt er et resultat av det unike samarbeidet mellom Vinterfestspill i Bergstadens og musikere fra Berliner Philharmoniker.

KonstKnekt skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge, gi norske musikere de beste muligheter til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og sette standarden for utdanning av de beste musikerne til det unike livet man kan ha som orkestermusiker.

«KonstKnekt»-begrepet kommer fra den tyske bergverksindustrien som ble en viktig del av Røros-samfunnet fra slutten av 1600-tallet. Ordet «konst» avledet fra «Kunst» med referanse til ingeniørkunst og ordet «knekt» eller «Knecht» (ung person), og slik ble KonstKnekt betegnelsen på en svenn/lærling i bergverksindustrien.

Hvordan et lite sted som Røros kunne vekke slik interesse fra Berliner Philharmoniker skyldes tre ting: Røros som unikt sted, med barskt klima og en nydelig kirke både visuelt og akustisk, de enestående medarbeiderne i Vinterfestspill i Bergstadens administrasjon og styre, og et fantastisk publikum som varmer alle musikere sine hjerter.

Til sammen gir dette samlingene med KonstKnekt på Røros de beste rammer en kan ha, hvor arbeidet preges av ro, glede og intensitet.

Til gjengjeld er Berlinerne ekstremt generøse mot «knektene», og resultatene har ikke latt vente på seg. Stadig flere av «knektene» får ledende jobber i gode orkestre!

Les mer om orkesterakademiet KonstKnekt her

Konstknekter:

Thomas Hjertaker

Obo / Konstknekt / Norge

Yngve Abelvik

Horn / Konstknekt / Norge

Solveig Skogdal

Fagott / Konstknekt / Norge

Vera Aadland

Klarinett / Norge

Amalie Thing Helseth

Cello / Konstknekt / Norge

Andreas Grimstad

Bratsj / Konstknekt / Norge

Victoria Lewis

Fiolin / Konstknekt / Norge

Konstmestere:

Anna Garzuly-Wahlgren

Fløyte / Konstmester / Ungarn

Luíz Fïlíp Coelho

Fiolin / Konstmester / Brasil

Walter Küssner

Bratsj / Konstmester / Tyskland

Øyvind Gimse

Cello / Konstmester / Norge