Midnattsmesse 2023

Fredag 17. mars 2023, kl 23:00

Sted: Røros kirke

Pris: Fri inngang

Harald Hauge inviterer til Midnattsmesse i Røros kirke. Med seg har han KonstKnekts blåseoktett, som skal fremføre Mozarts Serenade i Ess-dur som en del av messen.

Det er duket for en høytidsstund i Ziiren.

Kunstnere

Christoph Hartmann

Obo / Konstmester

Thomas Hjertaker

Obo / Konstknekt

Diego Chenna

Fagott / Konstmester

Solveig Skogdal

Fagott / Konstknekt

László Kuti

Klarinett / Konstmester

Benedict van Leuven

Klarinett / Konstknekt

Matías Piñeira

Horn / Konstmester

Konstknekter og Konstmestere

Talentprogrammet KonstKnekt

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir