KonstKnekt-konserten

Lørdag 9. mars 2024, kl 15:30

Sted: Sangerhuset

Pris: 375,-

KonstKnekt er Vinterfestspill i Bergstaden sitt eget orkesterakademi, og et resultat av det unike samarbeidet med Berliner Philharmoniker. Under årets festspill kan du bl.a. oppleve akademiet med en egen konsert i Sangerhuset.
Møt KonstKnekts syv unge studenter (knekter) sammen med deres mestere. Her kommer du tett på morgendagens musikkstjerner og deres læremestere.

Les mer om orkesterakademiet på KonstKnekts egne nettsider her

På programmet står Carl Nielsen: Blåsekvintett op. 44 og Ligeti: Seks bagateller for blåsekvintett. Strykerne fremfører Richard Strauss: Metamorphosen.

Carl Nielsen: Blåsekvintett op. 44
KonstKnekt blåsekvintett: Anna Garzuly-Wahlgren, Thomas Hjertaker, Yngve Abelvik, Solveig Skogdal, Benedict van Leuven

Ligeti: Seks bagateller for blåsekvintett
KonstKnekt blåsekvintett: Anna Garzuly-Wahlgren, Thomas Hjertaker, Yngve Abelvik, Solveig Skogdal, Benedict van Leuven

Richard Strauss: Metamorphosen
KonstKnekts strykere: Amalie Thing Helseth, Andreas Grimstad, Victoria Lewis, Øyvind Gimse, Luiz Filip Coelho, Walter Küssner

Kunstnere

Konsertvert: Erling Dahl jr.

Thomas Hjertaker

Obo / Konstknekt / Norge

Yngve Abelvik

Horn / Konstknekt / Norge

Solveig Skogdal

Fagott / Konstknekt / Norge

Benedict van Leuven

Klarinett / Konstknekt / New Zealand

Amalie Thing Helseth

Cello / Konstknekt / Norge

Andreas Grimstad

Bratsj / Konstknekt / Norge

Victoria Lewis

Fiolin / Konstknekt / Norge

Øyvind Gimse

Cello / Konstmester / Norge

Luíz Fïlíp Coelho

Fiolin / Konstmester / Brasil

Walter Küssner

Bratsj / Konstmester / Tyskland

Anna Garzuly-Wahlgren

Fløyte / Konstmester / Ungarn

Konstknekter og Konstmestere

Orkesterakademiet KonstKnekt

Sangerhuset

Sangerhuset ligger midt i Bergmannsgata og er lett å få øye på i gatebildet med sin markante lysegrønne farge. Sangerhuset har vært det viktigste forsamlingslokalet på Røros i det 20. århundre og har spilt en betydningsfull rolle i lokalmiljøet, så også for Vinterfestspill i Bergstaden. Bygninga ble freda i 1983.

Sangerhuset er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Bygninga ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz. Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.

Bygninga har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer.

Bygninga viser rester etter Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endra utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877, da jernbanestasjonene alle var i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

Les mer om Sangerhuset på bergstaden.org

Sangerhuset på Røros. Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907. Foto: Lars Geithe, 2008.