Konsertforedrag

Fredag 13. mars, kl. 10:00-11:00
Sted: Falkbergetsalen, Storstuggu

«Musikk på roterommet»

Historien er full av hendelser som påvirket komponistene og endret musikken. Både teknologisk utvikling og sosiale og politiske forhold har satt sitt preg på musikkhistorien.
Hvor ble det av manuskriptet til Bach sine cellosuiter? Spilte sønnen det bort i poker, eller havnet det ved en feiltagelse i peisen? Hva skjedde da det tempererte klaver ble utviklet? Var det et fremskritt, eller ødela det toneartenes betydning?

Inspirert av Øgrim og Ormestads fysikkprogrammer på NRK gjennom flere tiår skal vår kunnskapsrike Erling Dahl guide oss gjennom noen av musikkens underfundigheter, godt hjulpet av en klavertrio med Wolfgang Plagge, Anna Margrethe Nilsen og Øyvind Gimse.

Vi presenterer en blanding av god musikk, kunnskap og «fun facts».

Kjøp billett

Falkbergetsalen

Storstuggu er både kultursenter for Røros kommune og regionalt kulturhus for Røros, Holtålen, Tydal og Os. Med sin nærhet til Røros Hotell, fungerer bygget også som et moderne konferansesenter. Vinterfestspill i Bergstaden benytter Falkbergetsalen både som konsert og prøvesal, og regnes av mange som en av Europas mest fleksible flerbrukssaler.

Torsdag kveld dekker vi salen til FestspillOpp med runde bord, og på dette arrangementet er det bordplassering.

På de andre konsertene sitter publikum i amfi og har god oversikt, og ikke minst nærhet til, utøvere på scenen. Det vil også finnes noen stolrader foran amfiet.

Storstuggu og Falkbergetsalen er lett tilgjengelig for rullestol.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden arrangeres for 21. gang, 12.–15. mars 2020. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.

Erling Dahl...

…har vært en sentral skikkelse i norsk musikkliv i en årrekke – både i kraft av sine posisjoner i institusjonene han har arbeidet i og gjennom de styreverv og oppdrag han har tatt på seg. Dahl er kjent som en lidenskapelig formidler, og sier selv på spørsmål om hvilket yrke han har: «Lærer!»

Utdrag fra Store Norske Leksikon »

12. - 15. mars 2020

Musikk handler om møter, mellomrom og kontraster i lyder og noter.

På samme måte handler Vinterfestspill i Bergstaden om møter, mellomrom og kontraster i kammermusikk, lydhøre mennesker og verdensarven Røros.