Kammertime i Røros kirke. Beethoven Septett

Torsdag 16. mars 2023, kl 22:00

Sted: Røros kirke

Pris: kr. 345,-

Kun ett verk presenteres en kveldstime i Ziiren, men det er ikke et hvilket som helst verk: i sin samtid var det Ludwig van Beethovens mest populære verk, hans Septett tilegnet den østerriksk-ungarske keiserinnen Maria Theresia.

Et sammensatt ensemble av festivalmusikere skal få verket til å skinne. Det blir en intim stjernestund i Røros kirke.

Kunstnere

Konsertvert: Øyvind Gimse

Max Baillie

Fiolin / Bratsj

Øyvind Gimse

Kunstnerisk leder / Cello

László Kuti

Klarinett / Konstmester

Solveig Skogdal

Fagott / Konstknekt

Konstknekter og Konstmestere

Talentprogrammet KonstKnekt

Bergstadens Ziir

Røros kirke beskrives som et instrument i seg selv. Kirkerommets form og takhøyde yter full rettferdighet og gir en dus klangfarge til akustisk musikk. Kirka er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

På våre kirkekonserter er det nummererte plasser. Scenen er bygd opp og det brukes mikrofon for tale. Publikum med rullestol vil få plasser i korset midt i salen. Vi åpner for publikum 20 minutter før konsertstart.

Røros kirke ble bygd i en fireårsperiode fra 1780. Det var Røros kobberverk som sto for, og bekostet, bygginga av den nye kirka.

Hovedarkitekten var Peter Leonard Neumann fra Trondheim, mens byggeleder var overstiger ved Kobberverket, Henning Floer.

Kirkespiret rager drøye 50 meter over bakken. Opprinnelig hadde kirka rundt 1600 sitteplasser, og var blant Norges største kirker i sin tid. På grunn av brannforskrifter er det fra 2012 ikke tillatt med flere enn 1000 mennesker i kirken samtidig.

Røros kirke er en steinkirke, men med tretak og treinteriør, hvor listverk og andre detaljer er staffert med grå-blå marmorering. Det er bygd utvendige trappehus som fører opp til galleriene, hvor de fattigste ble plassert.

Kirken er hovedarena for Vinterfestspill i Bergstaden.

Bergstadens Ziir