Bach i Kapellet – 2022

Lørdag 19. mars 2022, kl 22.00
Sted: Røros kapell

Bach til Inspirasjon.

Konserten i Kapellet blir en stund viet Bach sin fantastiske instrumentalmusikk. Den kromatiske fantasien er for Bach uvanlig dramatisk og nesten romantisk i uttrykket og passer perfekt til den frodige musikeren Knut Johannessen.

Allerede i Bach sin samtid ble stykket regnet som et enestående mesterverk. «Den vil forbli populær til alle tider» sa hans sønn Wilhelm Friedemann. Både pianistene/komponistene Franz Liszt og Johannes Brahms elsket å spille den, og bassgitaristen Jaco Pastorius spilte inn Fantasien på platen «Word of mouth».

Johan Sebastian Bach:

  • Kromatisk fantasi og fuge i d moll BWV 903 for cembalo; Knut Johannessen.
  • Triosonate i C dur BWV 529 for bratsj og cembalo; Walter Küssner / Knut Johannessen.
  • Preludium og fuge i f moll fra Wuhltemperierte Klavier BWV 881
  • Fløytesonate i Ess dur BWN 1031

Walter Küssner jublet da han hørte Bach sin triosonate for orgel i versjon for gambe og cembalo, og ble umiddelbart inspirert til å spille den. Bach ble også svært inspirert av Vivaldi, og skrev sin «italienske konsert» for et cembalo med to manualer (tangentrekker), hvor den ene spiller solistens rolle og den andre fungerer som orkester.

Røros kapell på den øvre kirkegården. Foto: Lars Geithe
Røros kapell på den øvre kirkegården. Foto: Lars Geithe

Røros kapell

Røros kapell ble oppført i 1962. Arkitekt var Erik Guldahl. Kapellet ligger øverst på kirkegården. Byggets grunnform er sirkelen, og flere trekk i arkitekturen er inspirert av den samiske gammen. Kapellet er også arena for gudstjenester, konserter og andre kulturarrangement. Rommet har 220 sitteplasser.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.