Yngve Abelvik

Horn / Konstknekt

Yngve Abelvik kommer fra Bergen.

Etter videregående skole reiste han i 2019 til Berlin og startet studier ved Barenboim-Said Akedemie. Han undervises her av Andrej Zust, hornist i Berliner Philharmoniker.

Ynvge startet i KonstKnekt sommeren 2022 og er én av fire Konstknekter ved Vinterfestspill i Bergstaden 2023.