Vi ansetter ny administrasjonsansvarlig og utvider samarbeidet med Kunst og kaos

Vinterfestspill i Bergstaden og galleriet Kunst og kaos har bestemt seg for å samarbeide om ressursene til administrasjon, markedsføring og videre utvikling.

Fra Vinterfestspill i Bergstaden 2022. Nå ansetter vi ny administrasjonsansvarlig, og utvider samarbeidet med Kunst og kaos. Foto: Ole Wuttudal

– Når vi deler på kompetansen styrker vi hverandres virksomheter, samtidig som vi utnytter ressursene smart, forteller festspilldirektør Bjørn Nessjø.

Ny administrasjonsansvarlig

1. mai 2022 tiltrer Samareh Granqvist (41) stillingen som administrasjonsansvarlig for Vinterfestspill i Bergstaden. Samareh skal dessuten også arbeide med administrasjon og utvikling i Kunst og kaos, sammen med galleristene Ellen Kristine Klemmetvold og Sigrid M. Jansen.

Det utvidede samarbeidet mellom de to kulturaktørene på Røros innebærer også at Sigrid M. Jansen vil være en fast ressurs for vinterfestspillene innen markedsføring og utviklingsarbeid.

Et utvidet samarbeid

Vinterfestspill i Bergstaden og Kunst og kaos har allerede samarbeidet over flere år. Blant annet har galleriet de siste årene hatt kunstutstillinger i forbindelse med festspillene, og vernissasjer med festspillmusikere. I forbindelse med årets Vinterfestspill i Bergstaden hadde Sigrid et engasjement for festspillene knyttet til markedsføring og kommunikasjon.

Nå utvider de samarbeidet på permanent basis og flytter også sammen i kontorfellesskap i Vinterfestspill i Bergstaden sine lokaler i Kjerkgata på Røros.

– Vår hovedaktivitet er jo å formidle kunst, sier Bjørn Nessjø – enten det er musikk eller billedkunst. Da gjelder det å utnytte både kompetanse og ressurser maksimalt slik at vi kan bruke mest mulig av budsjettene våre på nettopp formidling.

Sigrid M. Jansen i Kunst og kaos er svært enig og utdyper:

– For relativt små virksomheter slik som våre, er det å dele på ressurser en fantastisk måte å sikre seg den beste kompetansen på. De ressursene vi kanskje ikke har mulighet til å finansiere alene, kan vi nå samarbeide om. Når vi drar veksel på hverandre på denne måten blir en pluss en mye mer enn tre!

Sigrid legger til at hun dessuten ser fram til å flytte ut av hjemmekontoret og inn i kontorfellesskap med Vinterfestspill i Bergstaden på permanent basis.

Festspillmusiker Luíz Fïlíp Coelho under åpning av Christer Tronsmeds separatutstilling hos Kunst og kaos i forbindelse med Vinterfestspill i Bergstaden 2022. Foto: Ole Wuttudal

Endringer utløser nye muligheter

Nåværende produsent og administrasjonssekretær i Vinterfestspill i Bergstaden, Kirsti Sæter, begynner som kjent i ny jobb som avdelingsleder for formidling og verdensarv ved MiST avdeling Rørosmuseet 1. mai.

– At Kirsti slutter er jo ikke noe vi ønsker, for hun har gjort en fantastisk god jobb den tiden hun har vært hos oss, sier festspilldirektør Nessjø. – Men når endringen først skjer, gjelder det å se hvilke muligheter som åpner seg. Nå tenker vi nytt, og med det utløses nye muligheter både for Vinterfestspill i Bergstaden og Kunst og kaos, avslutter han.

Galleriet Kunst og kaos

Kunst og kaos leverer kunstopplevelser til et bredt nasjonalt publikum. Galleriet på Røros formidler kunst for rundt 50 nålevende norske kunstnere og arrangerer utstillinger, selskap, guidinger, konserter og andre opplevelser. Galleriet ligger i den gamle Finborudgården i Mørkstugata midt i sentrum av bergstaden Røros, og eies og drives av Ellen Kristine Klemmetvold og Sigrid M. Jansen.