Trøndelag Fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er en viktig bidragsyter til trøndersk kulturliv. Når Trøndelag blir samlet 1. januar 2018, blir regionen enda sterkere. Hvert år mottar en rekke kulturinstitusjoner pengestøtte fra fylkeskommunen. Flere av de større aktørene, som festivaler og store årlige arrangement, mottar støtte over flere år. Ordningen er ny, og gir Trøndelags kulturliv større forutsigbarhet.

Vinterfestspill i Bergstaden er sikret 250.000,- i året til og med 2019. Når festivaler og andre aktører mottar offentlig finansiering i bunn, blir det enklere å planlegge for årene som kommer. Trøndelag fylkeskommune blir en stolt bidragsyter til Vinterfestspill i Bergstaden.

Film Trøndelag Fylkeskommune - www.trondelagfylke.no