Talent Norge

Talent Norge

Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Det gjøres gjennom å samarbeide med institusjoner, organisasjoner og kulturaktører i hele landet. Sammen med lokale, regionale og nasjonale bidragsytere utløser Talent Norge betydelige midler til langsiktige satsinger. Målet er å forene gode krefter for å dyrke frem de beste.

Fakta

  • Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.
  • Talent Norges investeringer har bidratt til opprettelse av nærmere 1500 talentplasser til en verdi av over 130 millioner kroner, hvorav over 80 millioner er fra private bidragsytere*.
  • Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.
  • Talent Norges arbeid skal stimulerer til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.

 

*Alle tall fra Talent Norges årsrapport for 2016

Film Talent Norge - www.talentnorge.no