Vinterfestspill i Bergstaden

Våre støttespillere

Vinterfestspill i Bergstaden takker alle våre støttespillere og samarbeidspartnere. Dere bidrar til de gode møtene og opplevelsene mellom vinter, fest og spill.

Ønsker du eller din virksomhet å samarbeide med Vinterfestspill? Ta kontakt med oss på roros@vinterfestspill.no

Offentlige støttespillere

Kulturrådet, Trøndelag Fylkeskommune, Røros kommune.

Private støttespillere

Kavlifondet, Skogan Gård, RørosBanken, NIKI, Talent Norge, Dextra Musica, Sparebankstiftelsen DNB, Røros Hotell, Ren Røros, SVS Holding, Advokatfirmaet Strand & Co ANS, 2B Human Efficiency AS, Røros Tweed, Bergstadens Hotell, Kunst i Bergstaden, Rørosmat.