RørosBanken

RørosBanken

I 175 år har RørosBanken vært opptatt av å bidra til vekst og utvikling i vår region. Vi støtter både kultur- og næringsliv for at vårt nærområde skal være et godt sted å bo. Og det har vi tenkt å fortsette med.

RørosBankens nåværende lokaler ble tatt i bruk i 1973 og de har blitt oppgradert flere ganger for å følge utviklingen innen banknæringen. Nå sist i 2017 for å få en stor automatsone der kundene har tilgang på minibanken, innskudds- og vekslingsautomater døgnet rundt.

Lokalet er IKKE bygget for konserter, men det er alltid hyggelig å ønske Vinterfestspillene velkommen til RørosBanken. Konsertene foregår i bankens åpningstid og alle tjenester er tilgjengelig under konserten.

Film RørosBanken - www.rorosbanken.no