Ren Røros

Ren Røros er tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Sammen jobber vi for en grønnere verden gjennom bærekraft, fornybar energi og klimateknologi.

Konsernet består av Ren Røros Strøm, som produserer og selger vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma, Ren Røros El-service, elektrikerne som installerer og oppgraderer både for private og bedrifter, Ren Røros Digital, som gjør hverdagen enklere med framtidsrettede digitale løsninger, Ren Røros Frontal, byrået som løfter fram det du har på hjertet gjennom å bygge sterke identiteter og sikre helhetlig kommunikasjon, Ren Røros Intelligent Automation, som skaper rask effekt og verdiskaping gjennom digitalisering av arbeidsprosesser, og Røros E-verk Nett.

Ren Røros tar verdens miljøutfordringer på alvor, og skal satse på innovative løsninger på klimaproblematikken – for en grønnere verden og for barna våre.

Video Ren Røros - www.renroros.no