Ren Røros

Ren Røros

Ren Røros er tjenester og virksomheter knyttet til konsernet Ren Røros as. Sammen jobber vi for en grønnere verden gjennom bærekraft, fornybar energi og klimateknologi.

Konsernet består av Strøm, som produserer og selger vannkraft fra Aursunden øverst i Glomma, El-service, elektrikerne som installerer og oppgraderer både for private og bedrifter, Digital, som gjør hverdagen enklere med framtidsrettede digitale løsninger, Frontal, byrået som løfter fram det du har på hjertet gjennom å bygge sterke identiteter og sikre helhetlig kommunikasjon, Intelligent Automation, som skaper rask effekt og verdiskaping gjennom digitalisering av arbeidsprosesser, og Røros E-verk Nett.

Ren Røros tar verdens miljøutfordringer på alvor, og skal satse på innovative løsninger på klimaproblematikken – for en grønnere verden og for barna våre.

Film Ren Røros - www.renroros.no