Åpningskonsert

Det nærmer seg programslipp!

«Mennesket trenger musikk til å kommunisere der ordene blir utilstrekkelige. Musikk er språket som kan bryte alle grenser, som ingen eier og som alle kan oppleve på sin egen måte.

Årets program ser på noen sider ved menneskelig dialog, tro og overtro, alvor og skjemt, men kanskje først og fremst den gode historiefortellingen.»

Øyvind Gimse

I disse dager er Øyvind Gimse, kunstnerisk leder for Vinterfestspill i Bergstaden, i ferd med å sluttføre detaljene i det kunstneriske programmet for festspillene i 2023.

Han lover et variert og interessant program med mange høydepunkt.

Neste års program vil bli sluppet i tre omganger. Ønsker du å være tidlig ute med billettkjøp, er dette datoene du bør merke deg:

Torsdag 20. oktober
Torsdag 3. november
Torsdag 17. november

Vinterfestspill i Bergstaden 2023 er 16.-19. mars.

Kunstnerisk leder Øyvind Gimse i ivrige presentasjoner av det kunstneriske programmet for 2023.