Skolekonsert i Sangerhuset

Torsdag 7. mars 2024, kl 10:00

Sted: Sangerhuset

Skolekonsert for elever og lærere ved ungdomstrinnet på Røros skole.

Hvert år inviterer Vinterfestspill i Bergstaden utvalgte årstrinn fra skolene i Røros kommune til skolekonsert. Å presentere god musikk for barn og unge er noe av det viktigste vi gjør, og konsertene er selvsagt gratis for elever og lærere.

I år er det 8., 9. og 10. trinn som ønskes velkommen til konsert med Kirsti Sæter og en av Skandinavias mest lovende, fremadstormende og unge strykekvartetter; Opus13.

Kunstnere

Programansvarlig: Kirsti Sæter

Kirsti Sæter

Sang / Fortelling

Opus13

Fiolin / Bratsj / Cello / Norge / Sverige

Sonoko Miriam Welde

Kunstnerisk leder / Fiolin / Norge

Edvard Erdal

Fiolin / Norge

Einar Kyvik Bauge

Bratsj / Norge

Daniel Thorell

Cello / Sverige

Sangerhuset

Sangerhuset ligger midt i Bergmannsgata og er lett å få øye på i gatebildet med sin markante lysegrønne farge. Sangerhuset har vært det viktigste forsamlingslokalet på Røros i det 20. århundre og har spilt en betydningsfull rolle i lokalmiljøet, så også for Vinterfestspill i Bergstaden. Bygninga ble freda i 1983.

Sangerhuset er lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Bygninga ble oppført for Røros Sangforening i 1907 etter tegninger av Alfred Getz, daværende direktør ved Røros Kobberverk, senere professor ved NTH. Byggmester var Kristen Schwartz. Tomten var stilt til disposisjon av Kobberverket.

Bygninga har beholdt sitt opprinnelige utseende, bortsett fra noen små endringer.

Bygninga viser rester etter Sveitserstil, en stilart som var fremherskende i nordeuropeisk trearkitektur fra ca. 1840 til ca. 1920. Karakteristisk er store takutstikk, fremheving av gavler og konstruktive ledd som arkitektoniske elementer, rikt utskårne ornamenter og listverk, høye grunnmurer og maling i treimiterende farger. Mange av husene på Røros endra utseende etter at jernbanen var ferdig i 1877, da jernbanestasjonene alle var i Sveitserstil, noe som påvirket dører, vinduer, maling m.m. på Røros.

Les mer om Sangerhuset på bergstaden.org

Sangerhuset på Røros. Bygningen ble oppført for Røros Sangforening i 1907. Foto: Lars Geithe, 2008.