Jens Linell. Foto: Ingvill Skeie Ljones
Foto: Ingvill Skeie Ljones

Jens Linell  2022

Trommer

Jens Linell er spellemann, på trommer. Han har spilt folkemusikk på instrumentet sitt i om lag 20 år, og han er en av de ledende perkusjonistene innen skandinavisk folkemusikk i dag. Gjennom turnéer rundt omkring i verden, på radiolistene eller på jazzfestivaler i Norge – Linell er med og åpner nye dører for tradisjonsmusikken. Han er en utforskende musiker, produsent og komponist som ser etter det unike i melodien.

Linell har samarbeida med flere av de ledende folkemusikerne i Sverige, Norge og USA, og han er medlem av SVER, GKN5, Mæd Luggumt og Triller.

Jens Linell deltar på MiniViB