Torgeir Mjør Grimsrud
Torgeir Mjør Grimsrud

Hilsen: Torgeir Mjør Grimsrud

Det startet som et spennende ideprosjekt i 1996, og så dagens lys for første gang i mars 1999. Målet med vinterfestspillene var å spre musikkglede og interesse, og så langt har man vel lykkes godt med en god progresjon fra år til år! Det har blitt en utrolig reise i musikkens verden,- og med årets vinterfestspill i frisk erindring, så er det all grunn til og glede seg over 20-års jubilanten i 2019!

Det er fantastisk hyggelig at et stadig større publikum fra nær og fjern har sluttet opp om de mange konsertene i de fire hektiske dagene vinterfestspillene arrangeres. Dette gjør det mulig å videreutvikle et slikt kvalitetsarrangement. Kunstneriske ledere har vært dyktige med å sette sammen et variert og spennende program, og med musikere i verdensklasse, samt i de senere år inkludert noen av våre beste unge klassiske talenter. Vinterfestspill i Bergstaden er begavet med en unik ramme rundt konsertene, nemlig Bergstaden Røros, som er med på å forsterke opplevelsene for publikum. Vinterfestspillene og Bergstaden passer som hånd i hanske!

Vinterfestspill med sine mer enn 20 konserter hvert år er et stort og krevende arrangement for et lite, men meget bærekraftig samfunn, hvor kunsten og kulturen er sentrale og bærende elementer. Det er jo for mange oppsiktsvekkende at et så stort arrangement lar seg gjennomføres på Røros, men vi vet at en betydelig idealisme, og en helhjertet innsats fra et stort frivillighetskorps gjør dette mulig! Det er grunn til å tro at styret og administrasjonen vil gjøre sitt til at Vinterfestspill i Bergstaden blir en årlig tradisjon også i årene som kommer. De har allerede nedlagt en beundringsverdig innsats. Med jubileumsårets kunstneriske ledelse Tor Espen Aspaas, og Kjersti Rydsaa så er det grunn til å ha store forventninger!

Vel møtt; 14.-17. mars 2019 til 20-årsjubileet!

Tekst: Torgeir Mjør Grimsrud, 5. april 2018

Video: Torgeir Mjør Grimsrud.