Andrew Smith
Andrew Smith

Hilsen: Andrew Smith

Foruten å være komponist, musikkviter og organist, er Andrew Smith en av Vinterfestspill i Bergstadens beste og eldste venner. I en periode med minimal oppstartøkonomi og lite støtte, muliggjorde han sjenerøst to stort anlagte bestillingsverker under Vinterfestspill i Bergstadens første arrangementer: Syklusen «Overvintring» i 1999 og utstillingsinstallasjonen «Syv sanser» til syv malerier av Olav Dille i 2000. Her hilser Andrew Vinterfestspill, 20 år senere.

Video: Andrew Smith