Andre Boothman er designer og kreativ leder i Ren Røros Frontal

Festspillnote av landbruksavfall

Den første Festspillnoten på tre år går straks i trykken. Festspillnoten er programmet vårt; et delikat lite hefte som presenterer alle konserter og kunstnere gjennom festspillene. I år trykkes den på et veldig spesielt papir.

Andrew Boothman er designer og kreativ leder i Ren Røros Frontal.

Papiret PaperWise

Visste du at når planter som korn, ris, mais og sukkerrør høstes inn og behandles, kan i gjennomsnitt bare 20 % av planten brukes som mat? De resterende 80 % består av stilker og blader. Dette betyr at bønder i utviklingsland vanligvis kun får inntekt for i gjennomsnitt 20 % av planten de høster inn. Resterende blir oftest brent.

PaperWise benytter seg av disse verdifulle ressursene og bruker landbruksavfall som råstoff for papir og papp. Slik utnyttes samme anlegg og samme stykke land til både anskaffelse av mat og som råstoff for papir og papp. I et økologisk perspektiv er dette både rasjonelt og logisk.

PaperWise sine produkter har en miljøpåvirkning som er opptil 47 % lavere enn papir laget av trær, og opptil 29 % lavere enn resirkulert papir.

Derfor trykker vi Festspillnoten på PaperWise.

Papiret PaperWise er laget av stilker og blader, og har en miljøpåvirkning som er opptil 47 % lavere enn papir laget av trær

Designet på Røros, trykket i Norge

Kreativ leder i Ren Røros Frontal, Andrew Boothman, er i disse dager travelt opptatt med siste korrektur på årets program. Dette er den syvende gangen Boothman er designer for Vinterfestspill i Bergstaden.

– Jeg synes Festspillnoten er viktig for publikum, sier han. – Både som et minne om opplevelsene på Røros i mars, og som et praktisk program å finne fram i underveis.

Festspillnoten er laget av Ren Røros Frontal på Røros. Den trykkes hos Haugesund Bok og Offset som er lisensiert med miljømerket Svanen på et papir som har 29 % lavere miljøpåvirkning enn resirkulert papir.

Slik får du en vakker trykksak i hånden, mens vi setter så lite miljøavtrykk som mulig.

Programmet deles ut gratis til publikum, og er tilgjengelig på alle konserter.

Ren Røros er en av våre store støttespillere.