Kirsti Sæter. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund
Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

Bli kjent med Kirsti

Kirsti Sæter forteller om hva hun jobber med, om hjertebarnet sitt MiniViB og om de viktige mellomrommene og stillheten. I musikken og i livet.

Hva innebærer stillingen som produsent og administrasjonssekretær for Vinterfestspill i Bergstaden?

Først og fremst jobber jeg med å lage kulturelle opplevelser for andre. Jeg deltar i kunstneriske prosesser, søker penger, bestiller reiser – ja i alt som handler om å få det praktiske på plass. Vi er en liten administrasjon der alle er opptatt av å lage en best mulig festival. Resten av året arrangerer vi kulturarrangementer og konserter. Arbeidsdagen er variert, og erfaringen min fra selv å stå på scenen og kommunisere med mennesker kommer godt med.

Hva gjør Kirsti Sæter når hun ikke hører på eller jobber med kammermusikk?

Jeg har alltid vært litteraturinteressert og er glad i å lese bøker. Naturen betyr mye for meg, jeg nyter å være ute og er glad i å gå tur og trene ute. Familie og venner er viktig for meg. Jeg er engasjert i kulturlivet gjennom egne konserter og forestillinger, er leder av Falkberget-Ringen og liker å gå på arrangementer andre skaper. Som kulturarbeider er grensene mellom jobb og fritid uklare.

Hvem er Vinterfestspill i Bergstaden for?

For alle! Det er kanskje et kjedelig svar, men det er virkelig sant! Kammermusikk er ikke vanskelig tilgjengelig, du kan komme helt uforberedt og få sterke emosjonelle og fysiske opplevelser. Nå satser vi på å inkludere barn – og foreldrene deres. Opplevelser på tvers av generasjoner er viktig! Musikk er for alle, akkurat som andre kunst- og kulturuttrykk.

Begrepet kammermusikk oppstod allerede på 1600-tallet. Hvorfor skal vi høre på kammermusikk i dag?

Hvorfor skal vi ikke? Etter nedstengningen av kulturlivet i år, kommer utøverne til å være så spillekåte at vinterfestspillene kanskje blir bedre enn noen gang. Å møtes i denne typen musikk, er noe vi trenger mer enn noensinne etter et trasig år. Musikk skaper relasjoner mellom mennesker og er en fin arena å treffes på. Akkurat den uken i mars, når lyset kommer og hele bergstaden er pyntet med tulipaner – og så musikken. Det er full pakke!

Kirsti Sæter blir intervjuet av Trond Haugan. Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

En skulle ikke tro at et gammelt arbeidersamfunn som Røros var et sted du hører kammermusikk, sier Kirsti Sæter, her i samtale med Trond Haugan. Foto: Ren Røros Frontal.

Hva er det egentlig med Bergstaden og kammermusikk, hva gjør de to til en perfekt match?

En skulle ikke tro at et gammelt arbeidersamfunn som Røros var et sted du hører kammermusikk. Men både naturen og miljøet i byen spiller med. Her er alt veldig nære. Du blir kjent med musikerne, de bor gjerne hos private utleiere og blir en del av bymiljøet og får oppleve bergstaden. Møtet mellom folk og musikk blir intimt, og avstanden mellom musikken og folk blir mindre.

MiniViB er noe helt nytt du har på programmet til Vinterfestspill i Bergstaden. Hva er MiniViB?

Søndag 21. mars skal vi fylle Sangerhuset med opplevelser for barn sammen med voksne. Det blir vinterfeststemning i alle rom – musikk, tulipaner, kunst, fortellinger og mat. Musikerne som kommer er de beste til å skape opplevelser, og både lokale og internasjonale krefter vil bidra. Det er på tide vi retter oss mot aldersgruppen 3 til 8 år. Hvorfor skal ikke barn få oppleve det samme som oss andre? Barn har et åpent sinn, og blir bergtatt av musikken og stemningen. De tar det raskt til seg. Med MiniViB arrangerer vi et eget festspill for barn.

Barna vil også bli kjent med maskoten Mini. Hen er en slektning av Skogsnerten, som er kjent fra Falkberget og minner litt om huldra. Maskoten vil også dukke opp i eget aktivitetshefte for barn, for det er viktig å bruke alle sanser. Hjernen blir utfordret via tegning, form, farge og smak.

Hva gleder du deg aller mest til under Vinterfestspill 2021?

Jeg gleder meg veldig til å møte barna og til MiniViB! Og til alle de musikalske opplevelsene. Vinterfestspillene har alltid vært viktig for meg, lenge før jeg begynte å jobbe her. Jeg har hatt store personlige opplevelser under Vinterfestspillene i Bergstaden. Det er en totalopplevelse av menneskene jeg møter, av musikken og ikke minst de du opplever musikken sammen med. Denne totalopplevelsen er et opplegg jeg har veldig trua på!

Kirsti Sæter. Foto: Ren Røros Frontal / Kurt Näslund

Kirsti Sæter er produsent og administrasjonssekretær i Vinterfestspill i Bergstaden. Foto: Ren Røros Frontal.

Mellom stillhet og applaus? Hva skjer der?

Som forteller er det viktig at jeg vet at det å lytte er minst like viktig for meg som for publikum. Når vi går på scenen, er det for å skape noe mellom oss. I pausene skjer det mye – det er der vi får tid å lytte, til å reflektere og til å roe ned. Du skjønner, opplevelsene ligger også i stillheten, det er der publikum får muligheten til å skape sitt univers og sin opplevelse.

Trenger vi flere mellomrom i 2020?

Ja, vi gjør kanskje det. Ikke minst i hverdagen. I en travel hverdag bør vi ta oss tid til stillhet. Det betyr nemlig ikke at du er passiv, det er der vi får tid til å være til stede mer.

Apropos mellomrom – hva gjør du i tillegg til å høre på musikk under Vinterfestspill i Bergstaden?

For å rekke alt får jeg med meg mange soloppganger. Jeg er jo hjemme hos familien av og til. Ellers skal det også jobbes – det skal spises, mennesker skal møtes og jeg skal treffe folk og frivillige på Kaffestuggu. Jeg skal snakke med mennesker. Lytte. Til musikk og mennesker.

Kirsti Sæter, nyansatt produsent og administrasjonssekretær i Vinterfestspill i Bergstaden. Kommer fra Rørosmuseet, der hun har jobbet som formidler i hele sitt voksne liv. Født og oppvokst i Narjordet på Os, et bygdemiljø som var rikt på kunst og kultur.
Kirsti er kjent som forteller, musiker og sanger. Initiativtaker til Bergfolkets julefred, spiller i Sønvis sammen med Jo Ryen og Vegar Dahl. Hun har turnert med den kulturelle skolesekken med Fortellerrazzia, som hun har overført til 1. til 10 klasse på Røros. Som formidler ved Rørosmuseet har hun hatt et spesielt ansvar for skole, gjennom prosjektet Verdensarven som veiviser, et opplegg for skoleelever i 1. til 10. klasse i cirkumferensen.

Hennes egne utdannelsesvalg ble styrt av lyst og interesser, noe som førte til tre bachelorer og én master. Utdannelsen omfatter både pedagogiske musikkstudier, litteraturstudier, historiestudier, drama- og teaterkommunikasjon, kulturprosjektledelse og musikkvitenskap. Studiestedene omfatter Toneheim Folkehøyskole, Høgskolen i Nord-Trøndelag, NTNU i Trondheim, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Lillehammer og OsloMet. Ved siden av studiene tok hun utdannelse i fortelling, og ved siden av jobben på Rørosmuseet har hun tatt en praktisk- pedagogisk utdannelse.

Intervju: Trond Haugan, Ren Røros Frontal