Steinway-Flygel
Steinway-Flygel

Artikkel: Dag Ådne Sandbakken

«Kunsten å gjøre det umulige mulig»

Vinterfestspill er i seg selv historien om det umulige som ble gjort mulig av visjonære og handlingsføre ildsjeler. Underveis har den ene umulighetene etter den andre blitt realisert til glede for et stadig større publikum og andre involverte. Kronen på verket, enn så lenge, er den direkte TV-sendte konserten med Berlinfilharmonikerne fra Bergstadens Ziir 1.mai 2016.

Men det har skjedd små undre tidligere også. Vinterfestspill hadde i alle år slitt med – skal vi kalle det – ufullkomne tangentinstrumenter.«Det går ikke an å plassere en Formel 1-kjører i en Lada og håpe på verdensrekord», sa Tor Espen. Når de store klaverkanonene skulle opptre, måtte det leies inn flygel i dyre dommer fra hovedstaden. Bare fraktkostnadene tok drepen på budsjettet.

Under et «kreativt forum» på Bristol oppsto tanken om «Flygeldugnaden»; et felles løft for å få et Steinway til ViB og Røros.

Å samle inn 1,2 millioner kroner til et flunkende nytt flygel framsto i utgangspunktet umulig, men en muntlig avtale med RørosBanken åpnet for å få låne halvparten. Vi dro trøstig i gang. Lykken står som kjent den kjekke bi. Etter at noen hadde snakket sammen, var de første parhundretusen på plass. Tor Espen holdt gratiskonsert hvor begeistrede tilhørere la de neste hundre tusen i kollektbøtta. Tiggerbrev og e-poster ble sendt til lokale og nasjonale bedrifter, støttespillere og stiftelser. Det ble «solgt» tangenter, billetter ble loddet ut og mulige donorer bearbeidet. Lokalpressen stilte velvillig opp med omtale. Bidragene, fra femti kroner og oppover, sildret sakte inn. Kavlifondet, en trofast støttespiller over mange år, bidro med et større beløp. Da 800’ var nådd, klinket Sparebankstiftelsen DNB til og doblet i begeistring over lokalt engasjement. Plutselig sto det 1,6 millioner kroner på konto!

Med «pæng på bok» og null i lån dro Tor Espen til Hamburg og prøvespilte seg fram til «Steinway D, serie 590.169 nr. 1631 – 150» – med en kilopris på kr 2.500 kroner. Flygelfaren uttalte begeistret: «Dette flygelet har ALT. Det tordner og hvisker, synger og gnistrer! Det vil passe akustikken i Bergstadens Ziir som i Storstuggu. Det er et enestående instrument. Vinterfestspill og du fortjener hverandre. Velkommen til oss». Så med Vinterfestspill 2012 startet «Formel-1 æraen». Nå står det ikke lenger på utstyret når fullblods flygelførere kommer på besøk til Bergstaden for å sette verdensrekorder!

Med «pæng te overs» ble det i tillegg kjøpt et brukt Steinway som i noen år var lånt fra en velgjører i Trondheim. Begge instrumentene står trygt oppbevart i en spesialbygd flygelhybel i Storstuggu og er til bruk ved Vinterfestspill og andre større konsertarrangementer i regionen.

Et Steinway kan brukes til så mangt. Fire år senere, som panteobjekt i RørosBanken, sikret det Berlinfilharmoniens landing på Røros.

Måtte ViBs ildsjeler i felleskap fortsatt dyrke kunsten å gjøre det umulige mulig!

Dag Aadne Sandbakken,
festspillsjef 2011-2013