Konsert: Jubileumsgalla med Kork, DNS og solister

Vinterfestspill i Bergstadens store Jubileumsgalla har fått tittelen «Orgelpunkt», som i musikalsk terminologi betegner en underliggende tone over lengre tid. Her skal flere ViB-orgelpunkt gjennom 20 år klinge sammen og feires i en konsert viet wienerklassisismens mestere: Haydn, Mozart og Beethoven.