Selskapet ViB Arrangment AS ble stiftet 11.05.2015 som et datterselskap heleid av Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden.
Selskapets formål er blant annet å arrangere konserter.

ViB Arrangement har en administrasjon med lang erfaring som konsertarrangør, og det var ViB Arrangement som arrangerte Berliner Philharmonikers konsert i Røros Kirke  01.05.2016.

STYRET

Valgerd Svarstad Haugland – styreleder
Erling Dahl Jr.
Aud Selboe
Svein Solberg
Kristin Bendixvold (Røros kommunes representant i styret)


DIREKTØR

Bjørn Nessjø
nessjo@mac.com

ADM. SEKRETÆR