Skolekonsert

Torsdag 17. mars 2022, kl 10:00
Sted: Storstuggu

Gratis (for skolene). Ikke i offentlig salg.

Kirsti Sæter er en mester til å skape fortellinger for barn med musikalsk tilsnitt. I årets skolekonsert får hun hjelp av W.A.M.trio til å fargelegge fortellingen med musikk fra trioens vide repertoar, fra folketoner og barokk til improvisasjon og tango. Kirsti Sæter og W.A.M. trio (Øyvind Gimse, Martin Stegner og vikar Edvard Erdal) opptrer.

Ungdommens Hus. Foto: UH
Ungdommens Hus. Foto: UH

Ungdommens Hus

I dette huset er det ungdommene selv som kommer med idéer og gir innhold til huset. Det er på fritiden ungdom formes og er seg sjøl. Ungdommens Hus er med på å skape vennskap, samhold og gode opplevelser – noe av det samme som Vinterfestspill i Bergstaden ønsker å oppnå mellom musikken, stedet og publikum. Vi er glade for at Ungdommens Hus låner ut lokalene sine til oss under Vinterfestspill i Bergstaden.

Vinterfestspill i Bergstaden...

…er en ideell stiftelse som har som viktigste oppgave å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel publikum som musikere. Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen  som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill i Bergstaden har blitt arrangert siden 1999. Hvert år kommer publikum til verdensarven Røros for å møte hverandre, kammermusikken og årets kunstnere til felles opplevelser.

Sponsorer og støttespillere og et stadig økende, entusiastisk publikum har bidratt til at Vinterfestspill i Bergstaden, i samarbeid med det samfunnsengasjerte Kavlifondet, nå også er ansvarlig for orkesterakademiet KonstKnekt, der mentorer fra Berliner Philharmoniker deler kunnskap, holdninger og ferdigheter med unge, norske musikere som er på vei inn i et krevende yrkesliv. Se konstknekt.no for mer informasjon.

Å se muligheter og sammenhenger i de konstellasjonene vi inngår i er en av nøklene til denne utviklingen. Godt samarbeid gir oftest mer tilbake enn det du bidrar med og fører gjerne til gode resultater.

Med idealisme og profesjonalitet som viktige grunnverdier i alle ledd av vår virksomhet, fortsetter Vinterfestspill i Bergstaden å se framover og bestrebe seg på å spre levende musikk og unike konsertopplevelser til alle som vil lytte.