Illustrasjon: Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Informasjon om koronavirus

Vinterfestspill i Bergstaden hadde 6. mars et møte med kommunelegen i Røros og foretatt en grundig gjennomgang av vårt arrangement med tanke på den situasjonen som har oppstått over de siste dagene. Vi vil være i kontinuerlig dialog med de rette instanser og formidle ny informasjon om og når dette blir nødvendig.

Her er kommunelegens uttalelse til deltakere på Vinterfestspill i Bergstaden:

På bakgrunn av koronavirus-situasjonen i Norge har arrangørene av Vinterfestspillene tett dialog med lokale helsemyndigheter. Det har blitt gjort en risikovurdering av hvorvidt arrangementet skal gjennomføres, og det er konkludert med at Vinterfestspillene skal gå som planlagt.

Slik den epidemiologiske situasjonen er i Norge per i dag, vurderer vi at risikoen er liten for at deltakere som ikke har luftveissymptomer, ikke har vært i berørte områder og ikke omfattes av karantene, vil være smittet med koronavirus. Denne avgjørelsen er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger om store arrangementer knyttet til koronasmitte.

Dersom du har luftveissymptomer og/eller har vært i områder med vedvarende spredning,
bes du om å ikke møte opp.

Når mange mennesker er samlet på ett sted er det særlig viktig med god håndhygiene og hostevaner. Det vil være god kapasitet for håndvask, og desinfeksjonssprit vil være bredt tilgjengelig. Får man symptomer på luftveisinfeksjon i løpet av arrangementet, ber vi om at man drar hjem og/eller tar kontakt med sin fastlege.